Moj doživljaj ljudskih prava

Međunarodni Dan ljudskih prava, obeležen je i u Tehničkoj školi „12. februar“ u Nišu. Na početku programa, učenici su predstavili svoje literarne i likovne...

Obeležen 10. decembar, međunarodni Dan ljudskih prava

Na centralnom gradskom trgu u Nišu, akcijama “Drvo života” i “Ovo je moj put”, Odbor za ljudska prava Niš je zajedno sa Centrom za...

Trening o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

U petak, 1. decembra održan je trening povodom primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u organizaciji Bogradskog centra za ljudska prava,...

2. Filmski festival SLOBODNA ZONA

19. novembra, projekcijom filma „Novi svet“ zatvoren je 2. filmski festival SLOBODNA ZONA u organizaciji Kulturnog centra REX. U okviru festivala je prikazano 14...

Odbacivanje nepotpisanog podneska u svetlu efikasnosti parničnog postupka

Izvor: www.informator.co.rs Zoran Tanasković, advokat iz Beograda Donošenje novog  Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 125/2004) uglavnom je inspirisano potrebom da se ovaj postupak učini efikasnijim sa...

Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom

Izvor: www.informator.co.rs Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom i podizanje svesti masovne populacije o važnosti prava invalidnih lica. Lara Đorđević, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda...

Primena DNK veštačenja od strane javnog tužioca prema novom Zakoniku o...

Izvor: www.informator.co.rs Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu                                      ...

Zabrana diskriminacije po osnovu invalidnosti

Izvor: Paragrafnet, autor: Milica Dražić Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2006 ), saglasno zabrani diskriminacije po osnovu fizičkog i...

Okrugli sto “Restorativna pravda i prava žrtava”

Dana 23.novembra 2006.godine, na Pravnom fakultetu u Nišu, organizovan je okrugli sto na temu “Restorativna pravda i prava žrtava“ od strane Viktimološkog društva Srbije....

Svi naši “unapred izgubljeni” slučajevi

Domaće sudstvo pred izazovima Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Dnevni list Danas, 02.11.2006.g. Ispostavilo se da posle gašenja Suda SCG, koji nikada nije ni...