Ljudska prava svima

video

Između redova – Da li su Vam povređena ljudska prava?

Iz(među) redova - Belami televizija -10.12.2015. Gosti: Dragan Đorđević, Mreža za ljudska prava CHRIS; Olivera Bobić, predsednik Samostalnog sindikata u Nišu; Urednik i voditelj: Dušica...
video

TV Zona Plus, Iz Jutra u dan 10.12.2015

TV Zona Plus, Iz Jutra u dan,  10.12.2015.  Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš

POD ISTIM KROVOM – TELO JEKH KHER

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  u okviru aktivnosti obeležavanja 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, organizovala je 12 decembra 2014 godine...
video

Međunarodni dan ljudskih prava – aktivnosti u Nišu

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je...

Međunarodni dan ljudskih prava- aktivnosti u Valjevu

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je...
video

NTV Telepres, 12.12.2014.

NTV Telepres, 12.12.2014. intervju sa Draganom Đorđevićem koordinatorom Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS povodom 10. Decembra Međunarodnog dana ljudskih prava.

Međunarodni dan ljudskih prava- aktivnosti u Boru

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama,  organizovala je...
video

TV Zona plus, Danas, 10.Decembar 2014.

TV Zona plus, Danas, 10.Decembar 2014. Razgovor sa Sanjom Jefić Branković iz kancelarije za ljudska i  manjinska prava Republike Srbije  i Draganom Đorđevićem, koordinatorom...
video

TV Zona Plus, Podatak Plus 03.12.2014.

TV Zona Plus,Podatak plus 03.12.2014. povodom 10. Dcembra Međunarodnog dana ljudskih prava razgovor sa Goranom Miletićem, programskim direktorom Civil Righst Defenders za Zapadni balkan ...
video

TV Zona plus, Iz jutra u dan 11.04.2014

TV Zona plus, Iz Jutra u dan,  11.04.2014, Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš

Dokumenti